Lidgeld 2018-2019

Beste ouders/spelers,

Gelieve de lidgelden voor het seizoen 2018-2019 uiterlijk op 24/08/2018 (excl. U5 en U6 spelers) naar onze rekening over te maken (BE66 4038 0114 9143).

  • Het lidgeld voor Duiveltjes (excl. U5) bedraagt 170 euro;
  • Het lidgeld voor U5 bedraagt voor volgend seizoen : 105 euro
  • Het lidgeld voor U11, U13, U15 ,U17 & Meisjesploeg bedraagt voor volgend seizoen: 190 euro
  • Het lidgeld voor Dames bedraagt € 190.
  • Het lidgeld voor Senioren bedraagt € 210.

De prijs van het lidgeld is, zoals u ziet gestegen met 40 Euro. In ruil voor deze verhoging krijgt u 4 toegangskaarten voor onze comedy voorstelling op 22/9 (t.w.v €10/kaart) U kan deze kaarten zelf gebruiken of indien verhinderd ook verkopen, zodat het lidgeld hetzelfde is als vorig jaar. De 4 toegangskaarten worden maar 1 keer per gezin toegekend; dus het lidgeld voor het tweede en eventueel derde lid verandert niet t.o.v. vorig jaar. De verkoopronde voor de comedy komt met deze nieuwe regel te vervallen.

  • Bij niet-betaling kan de speler niet deelnemen aan wedstrijden.
  • De korting van 15€ vanaf het tweede gezinslid blijft natuurijk ook geldig.
  • Het lidgeld kan gestort worden op volgend rekeningnummer: BE66 4038 0114 9143 op naam van KFC Broechem.
  • Gelieve bij de overschrijving naam speler + ploeg (bijvoorbeeld U9) duidelijk te vermelden.
  • U5 & U6 spelers dienen te betalen voor 01/10/2018.

Als je vragen hebt omtrent de lidgelden of gezinskorting, gelieve het bestuur te contacteren.