Aangifteformulier ongeval

Heeft u of uw zoon/dochter een ongeval opgelopen bij het sporten? Raadpleeg dan zeker uw trainer voor meer info en bijstand. Desgevallend kan u bij de KBVB een aangifte doen van ongeval, elke aangesloten speler is immers ook verzekerd hiervoor.

Het ongevalformulier kan u HIER downloaden.

Links

 

Mutualiteiten

Wist u dat u dat de meesten mutualiteiten een tegemoetkoming voorzien in de aansluiting bij een sportvereniging? Vraag zeker even na bij uw ziekenfonds of u hiervoor in aanmerking komt en wat u hiervoor moet doen!

Hieronder reiken we je alvast enkele links aan naar de site van de belangrijkste mutualiteiten. Daar kunt u meer informatie en documenten vinden om de tegemoetkoming te bekomen:

Christelijke Mutualiteiten Onafhankelijk Ziekenfonds Partena Ziekenfonds Socialistische Mutualiteit Vlaams en Neutraal Ziekenfonds Liberale Mutualiteit