Aangifteformulier ongeval

Heeft u of uw zoon/dochter een ongeval opgelopen bij het sporten? Raadpleeg dan zeker uw trainer voor meer info en bijstand. Desgevallend kan u bij de KBVB een aangifte doen van ongeval, elke aangesloten speler is immers ook verzekerd hiervoor.

Het ongevalformulier kan u HIER downloaden.